Certyfikaty

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług i zawsze najwyższego poziomu realizacji zleceń, firma SCHRON DEFENCE wdrożyła System Zarządzania Jakością wg wymagań ISO 9001:2008 oraz standardów Polityki NATO dotyczącej zapewnienia jakości – AQAP 2130:2009. 

W dniu 31 sierpnia 2012 r. Minister Spraw Wewnętrznych udzielił firmie SCHRON DEFENCE koncesji nr B – 072/2012 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Firma SCHRON DEFENCE posiada również Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej – NCAGE NATO 2160H (Commercial and Government Entity).