Serwis

Firma Schron Defence prowadzi okresowe przeglądy techniczne, oraz serwis specjalistycznego sprzętu taktycznego i przemysłowego takich firm jak:

MARLOW – liny

BROCO – spawarki, palniki, narzędzia hydrauliczne

BROCO – narzędzia taktyczne i ratownicze

OLIMPIA TRIUMPH – narzędzia taktyczne, elektryczne i pneumatyczne

SALVATOR – sprzęt taktyczny

Oferujemy:

 • przeglądy okresowe,
 • sprawdzenie sprzętu i jego ocenę pod kątem dalszego bezpiecznego i niezawodnego użytkowania,
 • podstawowe naprawy,
 • naprawy generalne bezpośrednio u producenta.

Serwis jest wykonywany przez uprawnione osoby z wieloletnim doświadczeniem.

Podstawowy zakres przeglądu sprzętu zawiera m.in.:

 • Stan zużycia lin desantowych i wspinaczkowych (m.in. przetarcia i uszkodzenia mechaniczne).
 • Sprawdzenie poprawności działania sprzętu.
 • Kontrola szczelności i stanu elementów uszczelniających.
 • Kontrola butli, zaworów, regulatorów, węży, złączek i innych.
 • Sprawdzenie działania silników elektrycznych.
 • Sprawdzenie poprawności działania komputerów i oprogramowania (dot. spawarki).
 • Ocena stanu naładowania baterii i akumulatorów (sprawdzenie napięcia w stanie spoczynku i podczas działania).
 • Nasmarowanie części i podzespołów.
 • Sprawdzenie pod kontem zużycia i uszkodzeń mechanicznych – wgnieceń, przetarć, ubytków materiału, korozji, przebarwień.

Uwagi pokontrolne (dot. przeglądów okresowych):

 1. Informacje z przeprowadzonego przeglądu serwisowego zostaną wpisane w Kartę Sprzętu.
 2. W przypadku braku Karty Sprzętu zostanie ona założona wraz z wpisem z historii jego używania (po wywiadzie przeprowadzonym z użytkownikiem).
 3. W Karcie Sprzętu zawarta zostanie informacja kiedy zostało przeprowadzone sprawdzenie, w jakim zakresie wraz z ekspertyzą techniczną (w tym niezbędnymi naprawami). 

Wpis z informacją o wyniku badania i dopuszczeniu sprzętu do dalszej eksploatacji zostaje zawarty w Karcie Sprzętu produktu.